Проекти и  дейности

Проекти

1. ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“, ФИНАНСИРАН ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“  2014-2020 Г. 

    Прочетете повече

2. ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.018-0001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 ГОДИНА                                             

    Прочетете повече

      3. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  " БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС"

      Прочетете повече 


      4. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  " ОПТИМИЗИРАНЕ НА  ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА"

      Прочетете повече 


      Дейности

                                

                      


Безопасно движение по пътищата 


"Какво трябва да знае малкият пешеходец"

На 21.02.2023 г. беше проведена лекция по БДП от представител, сектор Пътна полиция Николай Колев с децата от втора, трета и четвърта група, филиал "Видин" на тема: "Какво трябва да знае малкият пешеходец". Децата показаха знания и умения за безопасно поведение на пътя и познаване правилата за улично движение.

"Как да се пазим на пътя"

На 10.11.2022 г. беше проведена беседа по БДП от старши инспектор, сектор Пътна полиция Стилян Станев с децата от трета група, филиал "Дебелянов" и четвърта група, филиал "Яворов" на тема: "Как да се пазим на пътя". Децата показаха знания и умения за безопасно поведение на пътя и познаване правилата за улично движение. Старши инспектор Станев припомни местата за безопасна игра и поведение на децата в критични ситуации. По достъпен и интересен начин представи правилата за придвижване с тротинетка и велосипед и отговори на въпросите на децата. 

Срещата завърши с музикален поздрав и благодарствена картичка.

" Опасно е!"

На 28.03.2023г.  беше проведена педагогическа ситуация на тема " Опасно е!" , съпроводена с учебна евакуация. На събитието присъства пожарникар Иван Димитров, който демонстрира на децата екипировка и пожарен автомобил.

"Светофарът -наш приятел " и "Как да се движа безопасно "

На 19.04.2023 г. беше проведена беседа по БДП от ст.инспектор Стилян Станев с децата от Първа и Трета група, филиал " Чиполино" на тема "Светофарът -наш приятел " и "Как да се движа безопасно ".

Чрез организираните практически и игрови ситуации децата показаха знания и умения за безопасно поведение на пътя и познаване правилата за улично движение. Ст.инспектор Станев припомни на децата безопасните места за придвижване и игра. След проведената беседа ст.инспектор Станев отговори на въпросите на децата. Срещата завърши с музикален поздрав и обещание за нови срещи.


В ДГ " Иглика" беше отбелязан 29.06.23г. , като Национален ден за безопасността на движението по пътищата.

Във филиал " Видин " гост беше инспектор Цветомир Петров - представител на Пътна полиция, който изнесе беседа във връзка с безопасното поведение на децата на пътя и опасностите, които крие той. Децата като бъдещи първокласници с огромен ентусиазъм показаха знания и умения за безопасно поведение на пътя, познаване на пътните знаци и правилно реагиране в поставени проблемни ситуации. С песни, игри и стихове децата представиха по интересен начин това, което са научили.

Във връзка с обявяването на 20.09.2023 г. за Ден без загинали на пътя, в ДГ "Иглика" бяха проведени мероприятия по БДП. 

Мотото на кампанията за България е : " Остани жив ! " , " Пази живота ! "

13.11-19.11.2023г. 

Всяка година в третата седмица на месец ноември се отбелязва Световния ден за възпоменание жертвите при ПТП. В седмицата от 13.11 до 19.11. във всички филиали на ДГ "Иглика" беше отбелязан този ден с различни мероприятия. Чрез  игри, разговори, беседи, викторини, планирани ситуации, бяха дискутирани  теми като: "Да пазим децата на пътя", "И улицата има правила", "Движа се безопасно" и други.