Обществени поръчки

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА


Информация относно провежданите обществени поръчки от ДГ "Иглика" - гр.Русе и сключените договори може да се получи от профила на купувача в сайта за Електронни обществени поръчки https://app.eop.bg.


Към профил на купувача