Материална база


Детската градина разполага с:

  • 12 занимални за групи в пет филиала / ЦЮР, бл. "Дебелянов", бл. "Яворов", ул. "Видин" №11, ул. "Дондуков Корсаков" № 15 /;

  • салон за провеждане на мероприятия и събития;


Филиал ул. "Видин" № 11

Филиал ул. "Дондуков Корсаков " № 15

Филиал блок "Дебелянов"


Филиал блок "Яворов"

Филиал блок "ЦЮР"