ЕкипI. Педагогически специалисти с ръководни функции

II. Педагогически специалисти

общо педагогически персонал 26


III. Специалисти

IV. Помощно-обслужващ персонал

V. Работници

общо непедагогически персонал 18