Група Смехорани

Група Смехорани

Учители : Радостина Иванова

                        Шукран Хасан

Помощник-възпитател : Авидан Рюстем

Тел. за връзка : 0877 653 091

Възрастова група : четвърта 

Великденски празник 

Великденски празник

Великденски празник