Група Мечо Пух

Група Мечо Пух

Учители: Мария Борисова

                        Ралица Пейчева

Помощник-възпитател: Нейлин Исмаил

Тел.за връзка : 0878 830 096

Възрастова група : първа

Пролетен празник