Група Ежко-Бежко

Група Ежко-Бежко

Учители: Десислава Йорданова 

Таня Петрова

                      Помощник-възпитател : Юлия Василева

Тел. за връзка : 0878 830 093

Възрастова група : втора