Група Дъга-Мини Маус

Група Дъга

Учители : Диана Христова

                       Тонислава Иванова

Помощник-възпитател : Радостина Йорданова

Тел. за връзка : 0878 830 095

Възрастова група : първа