Група Бърборани ЦЮР

Група Бърборани филиал ЦЮР


Учители : Симеона Стефанова

                        Миглена Тодорова

Помощник-възпитател : Албена Радославова

Тел. за връзка : 0878 830 965

Възрастова група : първа