Група Бърборани Видин

Група Бърборани филиал Видин

Учители : Ваня Илиева

                       Румяна Иванова

Помощник-възпитател : Десислава Милкова-Хюсеинова

Тел.за връзка : 0878 830 095

Възрастова група : четвърта