Група Барбарони

Група Барбарони

Учители : Галина Рачева

                        Соня Асенова

Помощник-възпитател

Тел. за връзка : 0878 830 095

Възрастова група : трета