На 10.11.2.22 г. беше проведена беседа по БДП от старши инспектор Пътна полиция Стилян Станев с деца от трета и четвърта група. на тема7 "Как да се пазим на пътя". Децата показаха знания и умения за безопасно поведение на пътя и познаване правилата за улично движение. Старши инспектор Станев припомни безопасните места за игра, правила за придвижване с тротинетка и велосипед и поведение на децата в критични ситуации.