Новини

Детска градина "Иглика" се включи в инициативата на библиотека "Любен Каравелов" 

ШАРЕНА КУТИЯ

Целта на тази инициатива е да се сближат децата с книгите посредством ранно детско четене, изключително полезно за развитие на говора и концентрацията на малките деца. Книгите са съобразени с възрастта и нуждите на децата и могат да се подбират тематично по зададена  тема от преподавател. Книгите се транспортират до детската градина и се ползват за срок от 20 дни. След изтичане на срока, служител ги взема за връщане и доставя нови.

Инициативи по БДП по повод Световния ден за възпоменание жертвите на ПТП - 20.11.2022

 

  На 15.11.2019г. от 17.30 часа ще се проведат родителски срещи за избор на делегати за Обществения  съвет     към ДГ “Иглика“. Родителските срещи ще минат по следния дневен ред:

1. Запознаване с Правилника за създаването, устройството и дейността но Обществените съвети към детските градини и училищата.

     2.Избор на двама делегати от група за учредителното събрание на ОС.


На 10.11.2.22 г. беше проведена беседа по БДП от старши инспектор Пътна полиция Стилян Станев с деца от трета и четвърта група. на тема7 "Как да се пазим на пътя". Децата показаха знания и умения за безопасно поведение на пътя и познаване правилата за улично движение. Старши инспектор Станев припомни безопасните места за игра, правила за придвижване с тротинетка и велосипед и поведение на децата в критични ситуации.