Актуално

На 10.11.2022 г. беше проведена беседа по БДП от старши инспектор, сектор Пътна полиция Стилян Станев с децата от трета група, филиал "Дебелянов" и четвърта група, филиал "Яворов" на тема: "Как да се пазим на пътя". Децата показаха знания и умения за безопасно поведение на пътя и познаване правилата за улично движение. Старши инспектор Станев припомни местата за безопасна игра и поведение на децата в критични ситуации. По достъпен и интересен начин представи правилата за придвижване с тротинетка и велосипед и отговори на въпросите на децата. 

Срещата завърши с музикален поздрав и благодарствена картичка.

На 21.02.2023 година в ДГ "Иглика", филиал "Видин" бе проведена лекция на децата от втора, трета и четвърта група с представител на Пътна полиция Николай Колев. Темата бе "Какво трябва да знае малкият пешеходец". С разговор,  нагледни материали, игри децата бяха запознати с основните правила за безопасно движение на пешеходеца. 

Срещата е част от Плана по БДП на ДГ "Иглика".

На 28.11.2023 г. в ДГ "Иглика" се проведе  вътрешно квалификационна практика. Старши учител Р. Иванова представи планирана ситуация по образователно направление Околен свят на тема "Моят безопасен път до детската градина". Децата демонстрираха познания за квартала, в който живеят и как безопасно да се придвижват, направиха макети, строиха с конструктор "Лего", споделяха лични преживявания.

Старши учител Д. Генова проведе планирана ситуация по образователно направление Околен свят на тема "С огъня шега не бива", съпроводена с учебна евакуация. Децата научиха какво предизвиква пожар, правила за действие по време на пожар, демонстрация на облекло и оборудване на пожарникаря.

Празничен календар