ДГ "Иглика"

гр. Русе

ДГ "Иглика" Русе

Кратки исторически бележки за ДГ „Иглика”

Историята на детската градина е като пъзел. През годините много отделни детски градини влизат в обединение „Иглика“. По-късно някои са закрити, други, за съжаление отнети при реституция.

Днес градината разполага с една централна сграда и четири филиала, които се посещават от над триста деца, разпределени в тринадесет възрастови групи.

Обединение „Иглика” е сформирано на 01. 01. 1993 г. и обхваща шест филиала в централната част на града.

Филиал 1 – ул. „Видин” 11, бивша детска градина „Д. Анастасов”, основана 1954 г.

Филиал 2 – ул. „П. Славейков” 3, бивша ДГ „Тина Киркова”, впоследствие „Чиполино”2, открита на 01. 01. 1983 г.

Филиал 3 – ул. „Тодор Каблешков” 9, ДГ „Тина Киркова”, впоследствие „Чиполино”1, открита и функционираща от 1965 г.

Филиал 4 – ул. „Борисова” 91, бл. „Дебелянов”, подблоково пространство за 2 групи, открити като такива през лятото на 1986-87 г. към ДГ „Д. Анастасов”. Филиал 5 – ул. „Борисова” 89, бл. „Яворов”, има изградени 2 занимални, които работят с деца от предучилищна възраст от 1974 г.

Филиал 6 – бл. „Парчевич” в ЦЮР, две групи работят като ДГ „Й. Николова” от 03. 11. 1992 г.

Филиал 7 – ДГ „Климент Охридски”, ул. „Цар Освободител” 113 е детска градина, която функционира като такава от 1931 г. До 1992 е работила като ДГ „Вела Пискова” и „Калина”.

От 2006 г. филиал „Климент Охридски“ е преместен във филиал бл. „Парчевич“ и бл. „Яворов“.


Любопитни факти за две от сградите


Детска градина "Климент Охридски"Сградата е църковен имот. Строена е през 1936 г. с пари на женското дружество „Надежда“ и църковното настоятелство при църквата „Света троица“. Първоначално отваря врати като приют за бедни деца,а по-късно е предоставена на просветния отдел на общината. Броят на децата бил около 20. Възпитателка била Радка Попова, която приютявала бедни деца и такива, майките на които ходят на работа. Събирала дрехи от богатите деца, тъй като средствата не достигали. Години по-късно са им били ушити мантички. Леглата също са събирани от хората. За столчета служели дълги пейки за 10 деца и една дълга маса.

Освен възпитателката Радка Попова, имало и една готвачка, която готвела, чистела и перяла. Готвачката била без заплата, само на храна. По-късно й е била отпуснато оскъдно заплащане. Възпитателката получавала 500 лева стари пари.

За изхранването на децата се правело сделка с някой касапин и той давал кокали безплатно. С тях приготвяли супа и второ. Сряда и петък храната била постна, не се давало дори сирене, само маджун, сол, пипер, мармалад. Задължително било децата да постят.

През седмицата идвали жени от църковното настоятелство, които ги обучавали по църковни книги и пеели църковни песни. Това го изисквала църквата.

През годините посещаващите приюта достигнали 30-35. Броят не бил точен, защото били записани 20, а Радка Попова приемала скришом бедните деца от улицата. Вече имала помощничка – Гинка Тодорова Рачева. Водел се дневник, в който се отбелязвало колко деца присъстват, колко отсъстват и колко се хранят.

През 1948 г. детските градини минават под ръководството на „Просвета“.

15. 09. 1963 г. първи учебен ден детската градина е отворила врати за още 25 деца. Разкрита е нова група и градината вече има три групи.

15. 09. 1965 г. децата посрещат първия учебен ден на двора. Бие звънецът, всички се подреждат и влизат в тържествено украсения хол. Учителките са подготвили куклен театър, приветствие изнася директорката Ангелина Войчева. Децата влизат в занималните, а там ги чака голяма изненада – много, много играчки.

През 1968 г. дворът на детскта градина е асфалтиран, оформена е физкултурна площадка.

На 16. 05. 1972 г. за пръв път се празнува патрон на детската градина. Приветствие поднасят представители на шефските предприятия, учителки от други детски градини. Поднасят много подаръци, а родителският комитет – грамофон.

01. 01. 1993 г. – детската градина е вече филиал на обединение „Иглика“.

Учебната 2006 – 2007 г. се оказва нерадостна. Сградата е отнета и децата и персонала са настанени в обновени филиали в бл. „Яворов“ на ул. „Борисова“.

Сградата на ДГ "Климент Охридски"

Строена е през 1936 г. с пари на женското дружество „Надежда“ и църковното настоятелство при църквата „Света троица“. Първоначално отваря врати като приют за бедни деца, а по-късно е предоставена на просветния отдел на общината за детска градина.

Детска градина "Димитър Анастасов"

Детска градина „Димитър Анастасов” е открита през пролетта на 1945 година под ръководството и контрола на „Социални грижи”.

Първата детска учителка идва на 14. 05. същата година и това е Донка Енчева. Учителките и персонала работили по цял ден, а броя на децата бил неопределен.

През 1948 г. детските градини минават под ръководството на „Просвета” по отношение на учебно-възпитателната работа, а материалната издръжка била пак от „Социални грижи”. През 1949 г. детските градини минават изцяло под ръководството на „Просвета” и тогава се назначава първата директорка на детската градина Савка Ганчева. Тя е директор на три детски градини – „Димитър Анастасов”, „Ангел Кънчев” и „Йорданка Николова”. По това време учителки са Анка Моллова, Пенка Миланова, Надежда Христова, Анка Иванова, Стефка Стоянова, Мими Овчарова, Райна Мишева и др.През 1951 г. за всяка детска градина се назначава директор. Директор на ДГ „Димитър Анастасов” е Вярка Баргазова, 1958 – Динка Станева, 1959 – Лиляна Йонова. От лятото на 1967 г. и през следващите години започват ремонти в сградата за подобряване условията на работа. Тъй като условията в детската градина не са много добри, за децата през лятото се организират летни лагери на планина.

На 1 януари 1970 г. е разкрита нова полудневна група в бл. „Яворов” с учител Надка Трифонова. През учебната 1971-72 г. е назначена медицинска сестра, която да обслужва само тази детска градина. За целта склада е пригоден за лекарски кабинет, а в мазата е изкопан и оборудван склад със средства и възможности на персонала. Директорката е освободена от група и е назначена учителката Райна Мишева.

От учебната 1993-94 г. до юли 1997 година директор e Лиляна Тотева.

За този период от време е открита нова група в блок“Яворов“и ДГ“Иглика“ има 16 възрастови групи.

От лятото на 1997г. временно изпълняващ дейността директор е госпожа Румянка Вайбл, а от 1998 г, след конкурс е ръководител на ДГ“Иглика“, гр.Русе до настоящият момент.


НАГРАДА „РУСЕ“


На 24.05., Ден на българската просвета и култура и славянската писменост, детска градина "Иглика" бе удостоена с НАГРАДА „РУСЕ“ 2020 г., Категория "Образователна институция или учителски екип": Учителски екип на ДГ "Иглика" - Русе - За високи професионално-педагогически качества, постоянен стремеж към повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в предучилищна възраст и активна дейност за издигане авторитета на гр. Русе. Наградата, бе връчена от г-н Иво Пазарджиев, Председател на Обс - Русе.